Publikacje i badania

G. Trojan, P. Jaźwa, J. Kultys. Rola i miejsce współczesnej fizjoterapii w leczeniu pacjentów chirurgicznych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005,III,71-76.

P. Jaźwa, A. Kwolek. Rehabilitacja jako składowa leczenia i prewencji neuropatii cukrzycowej. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005,III,201-205.

G. Trojan, A. Panek, P. Jaźwa. Niektóre zagadnienia epidemiologiczne w leczeniu osób  z powodu złamań kości udowej. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, III, 362-365.

A. Panek, G. Trojan. Nietypowy przypadek wystąpienia przykurczu niedokrwiennego Volkmanna", Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006,1:70-74.

G. Trojan, A. Panek, W. Dziuba. Fizjoterapia szpitalna pacjentów leczonych operacyjnie metodą Endera z powodu złamań krętarzowych kości udowej, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006; 4:271-274.

Kwolek, P. Jaźwa, M. Bibro. Urazowość u wspinaczy sportowych. Polish Journal of Sports Medicine 2007; 23(2):91-94.

P. Jaźwa, S. Snela, A. Kwolek, A. Bielecki. Ocena funkcji kolana we wczesnym okresie po endoprotezoplastyce stawu i usprawnianiu pooperacyjnym. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, 2, 142-146.

P. Jaźwa, G. Trojan. V Międzynarodowa Konferencja Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Myczkowce 23-24 czerwca 2007 r. – sprawozdanie. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, 2, 181.

A. Kwolek, S. Snela, P. Jaźwa, A. Bielecki. Zależność wczesnych wyników fizjoterapii po całkowitej alloplastyce stawów kolanowych od wartości wskaźnika BMI. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, 3, 234-238.

G. Trojan, A. Panek, P. Jaźwa. Wczesne wyniki leczenia czynnościowego po złamaniach  w obrębie stawu kolanowego - badania wstępne. Fizjoterapia 2008, 16,1,21-26

G. Trojan, A. Panek. Leczenie operacyjne i rehabilitacji pacjenta z przerzutem nowotworowym do kości" Fizjoterapia, 2009,2:53-56.

A. Rojek, S. Snela, P. Jaźwa. Wpływ otyłości na wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych metodą endoprotezoplastyki całkowitej. Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. – 2009, T. 23, nr 2, s. 103.

A. Rojek, S. Snela, P. Jaźwa. Wpływ otyłości na wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych metodą endoprotezoplastyki całkowitej. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010,3;271-276.

G. Magoń, B. Zawiło, F. Georgiew, A. Kużdżał, G. Trojan. Rozkład sił nacisku stóp oraz droga rzutu środka ciężkości na platformie stabilograficznej u pacjentów z kręgozmykiem Young Sports Science of Ukraine, 2010,3:107-115.

G. Trojan, A. Panek, G. Magoń, W. Dziuba. Odległe wyniki leczenia czynnościowego pacjentów z powodu złamania bliższego końca kości piszczelowej, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010,1:49-54.

P. Jaźwa, G. Trojan, M. Jaźwa, A. Rojek. Ocena wpływu wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych na wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Young Sports Science of Ukraine, 2011,3:325-328.

G. Trojan, M. Probachta, A. Wolan-Nieroda, A. Bejer, A. Kużdżał. Częstość występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród pielęgniarek zatrudnionych w Szpitalu Powiatowym w Łańcucie. Young Sports Science of Ukraine, 2011,3:300-305.

P. Jaźwa, A. Szczygieł, A. Kużdżał. Trójwymiarowa ocena postawy ciała u pacjentów kwalifikowanych do chirurgicznego leczenia zwyrodnienia stawu kolanowego. Medycyna Manualna 2011, 15, 3; 19-36.

P. Jaźwa, A. Kużdżał, A. Szczygieł. Stabilograficzne parametry równowagi u pacjentów  z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Medycyna Manualna, 2011, T. 15, nr 4, s. 30-41.

Kużdżał, P. Jaźwa, G. Trojan, E. Szeliga. Zaburzenia posturalne u pacjentów z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Young Sport Science Of Ukraine. 2012. v.3. p. 121-128.

P. Jaźwa, A. Jaźwa, G. Trojan. Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentek z ostrogą piętową. Young Sport Science Of Ukraine – 2013. v.3. p. 260-266.

A. Bejer, M. Probachta, G. Trojan, E. Szeliga, D. Pikuła "Wpływ kompleksowej rehabilitacji szpitalnej na jakość życia osób po udarze mózgu." Young Sports Science of Ukraine. - 2013, Vip. 3; 6-

A. Wolan- Nieroda, E. Szeliga, K. Bazarnik–Mucha, G. Trojan "Ocena jakości życia dzieci  z mózgowym porażeniem dziecięcym." Young Sports Science of Ukraine. - 2013, Vip. 3: 79-85. 17.

P. Jaźwa, A. Kużdżał, A. Szczygieł. Analiza korelacyjna parametrów równowagi  i dystrybucji masy ciała na platformie stabilograficznej u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego zakwalifikowanych do operacji korekcyjnej. Medycyna Manualna, 2013, nr 2/3, s. 57-60.

P. Jaźwa, G. Trojan, A. Jaźwa. Distribution of public funds on physiotherapy in the Podkarpacie province. Eur J Clin Exp Med 2017; 15 (3): 249–256.

M. Krawczyk-Suszek, P. Jaźwa. Efektywność rehabilitacji w stanach pourazowych narządu ruchu. Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Fizjoterapia 2018,T20,Z1, 2018 z. 31-42

P. Jaźwa, M. Krawczyk-Suszek. Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego leczonych z wykorzystaniem endoprotezoplatyki stawu kolanowego. Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Fizjoterapia 2018,T20,Z1, 2018 z. 99-112