Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Terapia prowadzona jest przez certyfikowanego terapeutę NDT-Bobath i PNF w placówce oraz 

w domu pacjenta.  Konsultacja neurorozwojowa prowadzona  jest z instruktarzem pielęgnacyjnym niemowląt.

Pracujemy z  się  dziećmi:

  • z zaburzeniem napięcia mięśniowego (obniżone lub wzmożone napięcie),
  • z asymetrią złożeniową, 
  • z wadami postawy,
  • z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, 
  • z opóźnieniem psychoruchowym,
  • z wcześniakami,
  • z zespołami genetycznymi/wadami wrodzonymi
  • ze spektrum autyzmu